Terminy sesji Rady Gminy

XXXVI sesja Rady Gminy Prostki

Zapraszam Mieszkańców Gminy Prostki na XXXVI sesję Rady Gminy Prostki, która odbędzie się w dniu 7 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prostki.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXV.2017.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Prostki od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 9. Uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwał dotyczących nadania statutu sołectwom Miłusze, Popowo, Prostki, Osiedle Leśne na terenie gminy Prostki.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania z droga gminną w m. Dąbrowskie w km 2+860 – 3+133 w ciągu drogi nr 1876N”.
 12. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N”.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prostki w 2017 r.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Wiadomość powiązana z

Referaty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02 marca 2017
Dokument wytworzony przez: Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Ratkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2017, 07:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Demiańczuk
Ilość wyświetleń: 56
03 marca 2017, 07:41 Mariusz Demiańczuk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 marca 2017, 07:40 Mariusz Demiańczuk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)